Wat willen we gaan doen?

We richten in het Sophianum werkplaatsen in waar de deelnemers rondom diverse ambachten in een aantrekkelijke omgeving met leermeesters, lokale MKB-sector en begeleiders van Porthos, hun talenten en passie kunnen ontwikkelen. Er zullen diverse werkplaatsen komen.

Daarnaast voorzien we in werkplekken binnen de sector horeca en hospitality. Zowel binnen de bereiding en service van de horeca op locatie, als binnen de hospitality ontstaan op diverse terreinen mooie kansen voor de deelnemers van Porthos om kennis en ervaring op te doen.

Bedrijven ervaren krapte in het aanbod van talent en zijn bereid om te investeren in potentiële medewerkers. De horecasector staat bijvoorbeeld te springen om arbeidskrachten. Het is toch waanzinnig als de locale gastronomie hun medewerkers als leermeesters kunnen inzetten, kennis overdragen én daarmee het eigen toekomstige potentiele personeel opleiden. 

Momenteel is Porthos in serieus overleg met de Gemeente Wittem om toe te werken naar een intentieverklaring medio Q3 2024.

 

Leren

Binnen Porthos worden er een breed scala mogelijk-heden geboden om ervaring op te doen en nieuwe vaardigheden aan te leren. 

Binnen de diverse werkateliers zoals hout, fiets/onderdelen, de horeca en hospitality branche, facelitaire ondersteuning, maar ook in het buiten gebied. Denk aan een permacultuur tuin waarin de productie van voeding centraal staat, een zelf-gebouwde natuurspeelplek en een buurtwinkel, waar lokale ondernemers een podium krijgen voor hun product. Met het oog op de toekomst zijn er nog talloze mooie verbindingen te leggen, ism lokale MKB, de agragische sector en wellicht nog veel meer.

Support

Support zetten we integraal en outreachend in en op alle leefgebieden (op basis van Positieve Gezondheid) alleen waar en wanneer dit nodig is. 

Vanuit onze ervaringen bij Athos en Porthos in Maastricht zien we dat een integrale aanpak ontzettend veel tijd en geld kan opleveren in het proces met een deelnemers. Bij Porthos zijn we van mening dat eenieder talent in zich heeft dat schreeuwt om ontdekt te worden en wanneer dat gebeurt, er iets bijzonders ontstaat; namelijk mensen ontwikkelen een intrensieke motivatie. Als maat-schappelijke organisatie zetten wij ons graag in om onze deelnemers tot dit punt te krijgen en ze helpen wezenlijk onderdeel te laten uitmaken van onze maatschappij. 

Wonen

Niet alleen een dak boven je hoofd, maar het hebben van een thuis is essentieel om überhaupt toe te werken naar het aanpakken van belemmeringen om uiteindelijk mee te kunnen doen in de samenleving en op arbeidsmarkt. 

Binnen Porthos kennen we verschillende fases in het woon-leer-pad. Op basis van de behoefte van een deelnemer wordt gekeken in welke fase hij of zij kan starten. Na het afronden van je woon-leer-pad stroom je door naar een eigen woning. Hierover worden afspraken gemaakt met betrokken woningcorporaties in gemeente Gulpen-Wittem.


Een thuis voor iedereen 

Uitbreiding van het woning aanbod alleen is niet genoeg. Het werkt alleen in combinatie met een passend aanbod van zorg en ondersteuning, 
de Porthos-way-aanpak. Door woonplekken voor 
de aandachtsgroepen te creëren komt er ook weer meer ruimte voor reguliere woningzoekenden.

 


Locatie Nijswiller

Hofstraat 14
6286 CG Nijswiller
Voormalig Sophianum