Porthos Watersley

Porthos Watersley is gevestigd op de unieke locatie van Watersley Sports en Talentpark wat zich heeft ontwikkeld tot een wooncampus voor zowel internationale als nationale topsporttalenten gelegen op een historisch terrein van 30 hectare. Het heeft een capaciteit om tot wel 500 talenten te huisvesten in individuele- en groepswoningen waarbij de voorzieningen op het park de talenten stimuleren in- en bijdragen aan de ontwikkelingen op de gebieden: ‘Stay, Grow en Play’. 

Porthos Watersley creëert een sociaal maatschappelijk draagvlak op- en rondom het inspirerende park om de ontwikkeling en groei van deelnemers, de topsporttalenten en het park te bevorderen. Dit doen wij door het aanbieden van een breed scala van gevarieerde activiteiten waar iedereen aan mee kan doen. Het is de plek om te ontdekken waar je talenten en interesses liggen, om deze vervolgens verder te ontwikkelen. 

 

Beweegt 

Bij Porthos stimuleren we alle deelnemers om in beweging te komen, dan wel om in beweging te blijven. Dit is natuurlijk niet verrassend op een sportcampus van 30 hectare groot. We stimuleren niet alleen fysieke beweging door het aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden op het park en de mogelijkheid om kennis te kunnen maken met diverse sportactiviteiten, maar ook het kunnen omgaan met nieuwe ervaringen, situaties en het ontwikkelen van veerkracht. Dit draagt bij aan inzichten en hulp bij het ontdekken van eigen mogelijkheden en zelfredzaamheid.  

Groeit

Porthos Watersley is een omgeving die constant in ontwikkeling is. Een groeiproces dat plaatsvindt in wisselwerking en samenwerking met iedereen die hierin participeert.

Door een variatie aan projecten, nevenactiviteiten en deelname van verschillende doelgroepen op het park, wordt er bijgedragen aan de fysieke-, sociaal-emotionele- en maatschappelijke groei. Porthos Watersley biedt een vruchtbare bodem voor de deelnemers om te kunnen groeien en zich verder te ontwikkelen.

Doet

Er is maar één manier om te kunnen participeren en dat is door mee te doen. Door te doen vindt er een ontwikkeling van vaardigheden plaats. Bij Porthos Watersley doen we vooral samen en werken we in groepsverband. Hierdoor ontstaat een gevoel van saamhorigheid, waardering en voldoening. Iedereen doet ertoe!

 

Porthos Watersley faciliteert de volgende projecten: kloostertuin, groenverziening en bakkerij.

Porthos Watersley

Beleid kan worden opgevraagd via nard@porthos-skills.nl.

Watersley 31
6132 KA Sittard

 

Volg Porthos Watersley op onze social media kanalen: